Kiran
Главный ПРИЗ
BMW X5 23.02.2019
Главный ПРИЗ 01.05.2019
1 ком. квартира
1 Парковка
1 Кладовка
+ МНОЖЕСТВО ПРИЗОВ
мгновенные подарки при покупке квартиры
коммерческая недвижимость – скидки до - 28 %
парковки и кладовки - скидки до - 40%
весь январь
коммерческая недвижимость – скидки до - 28 %
парковки и кладовки - скидки до - 40%
весь январь
коммерческая недвижимость – скидки до - 28 %
парковки и кладовки - скидки до - 40%
весь январь


Открой
предложение
в офисе Kirsan
Открой
предложение
в офисе Kirsan
КУПИ КВАРТИРУ И ЗАБЕРИ ОДИН ИЗ ПОДАРКОВ
В ОФИСЕ KIRSAN
ждем вас
Весь Январь

понедельник-пятница
с 9:00 до 19:00
суббота
c 10.00 до 15.00

Офис продаж
079 00 1000
ул. А. Хыждеу 47
Купи квартиру и выиграй мечту
Прими участие в 2-х розыгрышах
Получи билет - Выиграй автомобиль BMW X5 и 1-ком квартиру
Приобрети любую недвижимость - квартиру, парковку, кладовку или коммерческую площадь и получи за каждые 10000 леев по 1 билету
Больше оплаченных метров
– больше билетов!
10 000 леев = 1 билет
  • Всем клиентам, у кого квартиры в строительстве и тем, кто купит недвижимость в период акции - по 2,4,6 билетов в подарок - зависимости от количество комнат в квартире
  • Приведи друга и получи 5 билетов в подарок
  • Забронируй квартиру в период акции и получи 1 билет
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
BMW X5
23.02.2019


ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
1 КОМ. КВАРТИРА
23.02.2019
1 Парковка
1 Кладовка
+ МНОЖЕСТВО
ДРУГИХ ПРИЗОВ

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „KIRSAN COM S.R.L.”

PERIODA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 10.12.2018-01.05.2019

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

1.1.Campania promoţională este organizată de BC „KIRSAN COM” S.R.L, având sediul pe str. Hîjdeu 47, mun. Chişinău, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. de înregistrare – cod fiscal 1003600025092, denumită în continuare „Organizator”.

1.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (în continuare „Regulament”).

1.3.Regulamentul oficial poate fi consultat în mod gratuit de orice solicitant la sediul Organizatorului, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa participanţilor.

1.4.Regulamentul este întocmit în limba română.

2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

2.1. Campania promoțională este organizată și se desfășoară în perioada 10 decembrie a. 2018 – 01 mai 2019 la sediul „KIRSAN COM” S.R.L., mun. Chișinău, str. Alexandru Hîjdeu 47.

3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE.

3.1 Campania este deschisă participării oricărui client al Organizatorului, persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, (optsprezece ) ani care va procura un bun imobil de la organizatorul campaniei promoționale iar aceasta din urmă va obține bilet de participare după cum umrează:

- Clientul va primi câte un bilet participant la tombolă pentru fiecare 10000,00 lei achitați., la procurarea oricărui imobil - apartament, parcare, debara sau spațiu comercial.

-Pentru clienții, la care apartamentele sunt în construcție, şi pentru cei ce vor procura un apartament în perioada promoției aceștia vor obține bilete de participare în fucție de numărul de odăi al bunului imobil-respectiv 2 bilete pentru un apartament cu 1 odaie, 4 bilete pentru un apartament cu 2 odăi și 6 bilete pentru un apartament cu 3 odăi.

-Clienții care vor efectua procedura de bronare a unui apartament în perioada promoției va primi un singul bilet participant la tombolă.

-Clienții care care se vor prezenta cu un potențial client și vor efectua procedura menționată în punctul 3.1.1. va obține în dar 5 bilete participante la tombolă.

3.3. Membrii juriului, angajații,fondatorii, conducătorii cît și rudele lor de gradul I.al companiei „KIRSAN COM” S.R.L . nu au dreptul să participe la această Campanie

3.4.Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

4.1 Fiecare procurare a produselor indicate la pct. 3.1 a prezentului regulament, vor oferi un bilet format din două părți dintre care una decuplabilă,

4.2. Biletele participanților vor fi colectate în boxă sigilată de către Organizator, la sediulorganizatorului. Fiecare bilet are un număr unic de înregistrare. 

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul/comisia de identificare a cîștigătorilor.

4.3. Validarea câștigătorului se va face în momentul în care se consideră de către juriu că acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enumerate în prezentul Regulament.

4.4. Extragerea biletelor câștigătoare va avea loc la data de: 23 februarie și respectiv 1 mai a. 2019. 

4.5. Premiile se acordă doar în baza prezentării de către câștigător a biletului decuplabil și buletinului său de identitate.

4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la o rezervă în ordinea tragerii la sorți, în cazul în care câștigătorul extras a încălcat condițiile prezentului Regulament, sau refuză premiul.

4.7. Premiile vor fi predate participanților câștigători în cadrul festivității de premiere, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice, factura fiscală (după caz). 

4.8. Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiilor vor fi transferate câștigătorilor premiilor respective la momentul predării premiilor. 

4.9.După semnarea procesului verbal,“KIRSAN COM” S.R.L. organizătorul campaniei promoționale este absolvit de orice obligații privind premiul, respectiv câștigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenții față de “KIRSAN COM” S.R.L. privind acel premiu. Orice reclamație privind funcționarea bunului care face obiectul premiului se va soluționa conform procedurii descrise în certificatul de garanție asociat fiecărui premiu. 

4.10. Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au primit produsul și biletul pentru campanie promoțională, însă au restanță la contractul de credit, în baza căruia a fost procurat produsul,față de compania “KIRSAN COM” S.R.L. sau au restituit marfa procurată de la “KIRSAN COM” S.R.L. pierd dreptul de participare la campanie, inclusiv dreptul de a ridica premiul în caz de cîștig.

5. ACȚIUNILE PERSOANELOR PARTICIPANTE

5.1. Operatorul completează, verifică, și restituie persoanei talonul pentru a fi depus personal de aceasta, în locul special amenajat (BOX)

5.2. În cazul expedierii prin curier a pachetului de documente cu produsul și biletul inclus, participantul se obligă să depună personal partea decupabilă a biletului în boxul special amenajat, în termen de pînă la data de 01.05.2019.

6. RESPONSABILITATE.

6.1. Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

6.2. Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influenţa acordarea de către Organizator a bunului-premiului participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.3. Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor şi eventualilor câştigători.

6.4. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

6.5. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu prezentul acord.

6.6 Organizatorul:

a) este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; 

b) nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigatori sau a unor persoane terţi, indiferent de natura acestor prejudicii;

c) îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

7. TAXE ȘI IMPOZITE.

7.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

8 GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE.

8.1. În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarte de calitate sau conformitate, organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere ori obligații, orice cerere sau reclamație în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse

9 PREMII.

9.1. Premiile se vor acorda la finalul, prin tragerea la sorți conform mecanismului (LOTOTRON).

9.2. Premiile Campaniei oferite câştigătorilor pentru extrageriea care va avea loc la data de : 23.02.2019 sunt următoarele:

1. BMW X5 (Gri Închis), anul de producție - 2016

2. Frigider

3. Mașină de spălat

4. Televizor

5. Samsung S9

6. Aspirator

7. Notebook

8. Debara

9. Parcare

10. Abonament la Fitness Forma – 6 luni

11. Abonament la Fitness Forma – 12 luni

12. 3 m2 de orice imobil

13. 5 m2 de orice imobil

În total se vor acorda premii în valoare totală de 1 359 150 lei.

01.05.2019 sunt următoarele:

1. Apartament cu 1 odaie “Metropolis”

2. Frigider

3. Mașină de spălat

4. Televizor

5. Samsung S9

6. Aspirator

7. Notebook

8. Debara

9. Parcare

10. Abonament la Fitness Forma – 6 luni

11. Abonament la Fitness Forma – 12 luni

12. 3 m2 de orice imobil

13. 5 m2 de orice imobil

În total se vor acorda premii în valoare total aprox. de 579 150 lei.

9.3. In cadrul extragerii premiilor mari, sunt invitate persoanele participante în cadrul Campaniei. Fiecare persoană trebuie să dispună de bilet,buletin.

9.4. Extragerea se va efectua manual, prin identificarea voucher-ului câștigator din loto-tron.

9.5.Dupa identificarea biletului câștigator, se pronunță numele, prenumele si numarul unic de identificare.În cazul în care persoana nominalizată nu este prezentă, se parcurge la extragerea urmatorului bilet câștigator, și așa în continuare pâna la identificarea câștigătorului final.

9.6. Rezultatele scontate, se inscriu în procesul-verbal, al comisiei de identificare a câștigătorilor.

10. LITIGII.

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

11.1. Campania va putea fi întreruptă sau amînată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale.

11.2. În cazul întreruperii sau amînării acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR.

12.1. Prin participarea la Campanie promoțională, participanții acordă Organizatorului, prin consimțămînt liber, express și necondiționat dreptul la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

12.2. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a participanților obținute la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare.. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

12.1. Regulamentul Oficial este afișat pentru toţi participanţii în oficiul “KIRSAN COM” S.R.L., amplasate pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. A.Hâjdeu 47 și de asemenea informații despre Regulament pot fi obținute sunând la Infoline (tarif normal): 079 00 1000 între orele 8:00 – 18:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei potrivit celor menţionate, sau pe paginile web kirsan.md . Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.


Pentru orice informație suplimentară puteți să apelați Call centrul companiei „KIRSAN COM”, la numărul de telefon 079 00 1000.